top of page

Historický exkurz obce Kríže

Obec vznikla koncom 16. storočia. Spomína sa rok 1635 ako nezdanená dedina na panstve Žigmunda Forgácha. Obec je doložená z roku 1635 ako Kriso, neskôr ako Kríže (1773); po maďarsky Krizse, Kiskereszt. Obyvatelia pracovali ako poľnohospodári, drevorubači a predávali dosky. V roku 1787 mala obec 29 domov a 249 obyvateľov, v roku 1828 mala 61 domov a 478 obyvateľov. Rozsiahle lesy patrili v 19. storočí grófovi Anhaltovi. Za I. ČSR tu bolo značné vysťahovalectvo. Obyvatelia praco­vali prevažne v lesnom hospodárstve. V období protifašistického boja boli Kríže jedným zo stredísk partizánov a ilegálnych pracovníkov na východnom Slovensku. V máji 1944 tu pôsobila partizánska skupina Čapajev, od začiatku augusta 1944 tu bolo sídlo štábu partizánskeho zväzku Alexander Nevský. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bardejove a Kružlovskej Hute.

 

 

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť,

            http://www.e-obce.sk/obec/krize/2-historia.html

®

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

2601 Mission St.

San Francisco, CA 94110

info@mysite.com

bottom of page