INFORMÁCIE - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

Opatrenia RPVS Bardejov pre obce

         LESY SR - VÝZVA PRE VLASTNÍKOV LESNÝCH POZEMKOV

         OZNAM VSE

         OZNÁMENIE O ORÁLNEJ VAKCINÁCIÍ LÍŠOK

         PASIENKOVÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO KRÍŽE

Oznámenie o zmene čísla bankového účtu spoločenstva

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

         OZNÁMENIE O ORÁLNEJ VAKCINÁCIÍ LÍŠOK

         OZNAM - ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

        OZNAM - URBARIÁT KRÍŽE

Zoznam známych a neznámych podielnikov

pozemkového spoločenstva

Prezenčná listina zo zhromaždenia vlastníkov

Zoznam listov vlastníctva a ich parciel pre druh pozemku (Všetky)

         USMERNENIE KU KARANTÉNE - KORONAVÍRUS 2020

         OZNAM - VÝZVA VSD na vykonanie výrubu 2020

         Darovacia zmluva - PPS Kríže / ACS BIOMASA, s.r.o.

         POZVÁNKA POĽNODRUŽSTVO

         Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

         Rozhodnutie OÚ o jednoduchých pozemkových úpravách

         Pasienkové pozemkové spoločenstvo Kríže - Pozvánka

         Harmonogram odpadu 2019

         Informácie k voľbám prezidenta 2019

Informácia pre voliča

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie:

obeckrize@gmail.com

         Vyhláška - Chránené vtáčie územie Čergov 2019 - 2048

         Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

         Výsledky Komunálnych volieb 2018

Výsledky STAROSTA

Výsledky POSLANCI

         Ochrana osobných údajov ku Komunálnym Voľbám 2018

         Zaregistrovaní kandidáti Komunálne Voľby 2018

Zoznam registrovaných kanidátov - STAROSTA

Zoznam registrovaných kandidátov - POSLANCI