NAJNOVŠIE

VZN 2020

o miestnych daniach a

o komunálnom odpade

 

2019

VZN 2019

o miestnych daniach

 

2016

VZN 2016

o miestnych daniach

 

2016

VZN 2015

o miestnych daniach

VZN č. 3 - 2016

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Kríže

2015 a 2014

VZN 2015

o komunálnom odpade

VZN 2014

Daň za psa