Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti 2015

Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam - marec 2014

Zmluva o budúcej zmluve o nakladaní s odpadmi 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 01.06.2016

Zmluva o poskytovaní

audítorských služieb 2016

Dodatok č. 1

Zml. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z dňa 01.06.2016

Zmluva o poskytovaní

audítorských služieb 2017

Kúpno - predajná zmluva 2018

(dátum zverejnenia 5.11.2018)

Dodatok č. 2

Zml. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z dňa 07.01.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2019

UPSVAR

Dohoda č.

19/34/054/325

Dodatok č. 3

Zml. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 2020

Zmluva o poskytovaní

služieb v oblasti triedeného zberu 2020

Dodatok č. 2

k Zmluve o poskytovaní

služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2020

Zmluva o odchyte túlavých zvierat 2020

Zmluva

Služby zodpovednej osoby 2020

Dodatok č. 1/2021

Zml. o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov z dňa 15.01.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2021